Trà Hoa Khô

Cam Lát Sấy Khô

60.000450.000
Giảm giá!

Trà Hoa Quả Sấy Khô

Chanh Leo Sấy Thăng Hoa Dạng Viên

450.000
60.000450.000
Giảm giá!

Trà Hoa Quả Sấy Khô

Dứa Lát Sấy Khô (Kg)

600.000

Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Long Nhãn Hưng Yên (Kg)

350.000
Giảm giá!

Trà Hoa Quả Sấy Khô

Quất Sấy Khô (Kg)

350.000
Giảm giá!
280.000
Giảm giá!
240.000
Giảm giá!
150.000

Trà Hoa Quả Sấy Khô

Thanh Long Sấy Khô

Trà Hoa Quả Sấy Khô

Trà Dâu Tằm Sấy Khô

50.000350.000
Giảm giá!
300.000
Giảm giá!

Trà Hoa Quả Sấy Khô

Trà Hoa Quả Bali (1 Kg)

400.000