Giảm giá!
450.000

Trà Hoa Khô

Cánh Hoa Hồng Khô

900.000
Giảm giá!

Trà Hoa Khô

Câu Kỷ Tử (1 Kg)

350.000
390.000
Giảm giá!
299.000

Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Hạt Bồ Mễ Thượng Hạng (Tuyết Liên Tử)

2.000.000
Giảm giá!
800.000
Giảm giá!
2.500.000

Trà Hoa Khô

Lá Sen Non Cuộn

Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Long Nhãn (1 Kg)

350.000
Giảm giá!
1.100.000
Giảm giá!

Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Nấm Tuyết (Ngân Nhĩ)

450.000