Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Hạt Bồ Mễ Thượng Hạng (Tuyết Liên Tử)

2.000.000

Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Long Nhãn (1 Kg)

350.000
Giảm giá!

Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Nấm Tuyết (Ngân Nhĩ)

450.000

Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Nhựa Đào (Mủ Đào – 1 Kg)

850.000

Nguyên Liệu Nấu Chè Dưỡng Nhan

Tuyết Yến Thượng Hạng (1 Kg)

2.000.000